Aktiv på Dagtid i Akershus

 

Hva er Aktiv på Dagtid i Akershus - for hvem og hvor?

Aktiv på Dagtid (ApD) i Akershus er et aktivitetstilbud for personer mellom 18 og 67 år, bosatt i kommunen, og som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Gjennom ApD ønsker vi å gi personer i målgruppen, en aktiv og meningsfylt hverdag gjennom muligheten til å ta del i et aktivt fellesskap. Det legges til rette for at de fleste skal kunne delta, og derfor er deltakeravgiften lav og aktivitetene enkle og varierte.

ApD er et lavterskeltilbud i regi av idretten, og skal være en positiv støttespiller og samarbeidspartner i det forebyggende helsearbeidet i kommunen. ApD finnes per nå i ti kommuner i Akershus. Se menyen øverst til høyre for oversikt over alle kommunene. Der finner du mer informasjon om tilbudet og timeplanen for den enkelte kommune.

Hva ønsker vi å oppnå?

1. Tilby fysisk aktivitet av god kvalitet til målgruppen.

2. Være en viktig og synlig bidragsyter i kommunens forebyggende helsearbeid.

 

Verdiene våre - GLA - Skal være rettesnoren i alt vi gjør.

Glede - Oppleve GLEDE gjennom egenmestring, god veiledning og et inkluderende miljø.

Livskvalitet - Bidra til bedre LIVSKVALITET ved deltakelse sammen med andre.

Aktivitet - Fysisk AKTIVITET som er enkel, variert og krever ingen forkunnskaper.

 

Kontakt oss

Ved spørsmål om Aktiv på Dagtid i Akershus, kan du kontakte Akershus idrettskrets - akershus@idrettsforbundet.no / 66 94 16 00

 

Aktiv på Dagtid er et samarbeid mellom Akershus idrettskrets, lokale idrettslag og kommuner. Tiltaket mottar støtte fra Akershus fylkeskommune.

Idrettsforbundet Akershus idrettskrets Akershus Fylkeskommune
Go to top