Aktiv på Dagtid Timeplaner

Timeplanene og aktivitetstypene for Aktiv på Dagtid varierer fra kommune til kommune, og de er avhengig av hva slags treningsanlegg og utstyr som finnes. I tillegg er de svært avhengig av hvor mye som er bevilget av penger til dette fra kommunale, statlige og andre sponsorer og samarbeidspartnere.

Akershus idrettskrets jobber med å få etablert Aktiv på Dagtid i flere kommuner. Forutsetningen er at man får et forpliktende samarbeid med et lokalt idrettslag og kommunen. Kontakt Servicekontoret i kommunen for å finne alternative aktiviteter du kan være med på.