Informasjon Ås

Hva og for hvem?

Aktiv på Dagtid Ås er for deg som bor i Ås kommune, og er mellom 18 og 67 år. Tilbudet er for deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og som ønsker å komme i aktivitet sammen med andre. Aktivitetene i timeplanen passer for alle og krever ingen forkunnskaper. Du trenger ikke ha vært særlig aktiv før eller være i god form når du begynner.

Hvordan bli deltaker i Aktiv på Dagtid Ås?

Du kan møte opp på en aktivitet og prøve før du eventuelt bestemmer deg for å melde deg inn. Påmelding skjer ved oppmøte på en aktivitet. Du må fremvise dokumentasjon på at du mottar en form for ytelse fra NAV (f.eks. sykemelding, utbetalingsblankett, vedtak e.l.) for å kunne bli medlem. Deretter vil du få en giro på kr. 350,- og medlemskort. Medlemskap i Aktiv på Dagtid Ås gir automatisk medlemskap i Ås IL i betalingsperioden. Velkommen!

Egenandel: Tren så mye du vil for kr. 350,- pr. semester (vår / vinter)

Kontakt oss

Timeplan

 

Aktiv på Dagtid i Ås er et samarbeid mellom Akershus idrettskrets, Ås IL og Ås kommune.

Idrettsforbundet Akershus idrettskrets Akershus Fylkeskommune
Go to top