Informasjon Asker

Hva og for hvem?

Aktiv på Dagtid Asker er for deg som bor i Asker kommune, er mellom 18 og 67 år, og har en ytelse fra NAV. Timeplanen består av et godt utvalg forskjellige fysiske aktiviteter, både ute og inne. Timene er av god kvalitet, og nivået er for de aller fleste. Du trenger ikke ha vært særlig aktiv før eller være i god form når du begynner.

Hvordan bli deltaker i Aktiv på Dagtid Asker?

Du kan møte opp på en aktivitet og prøve før du eventuelt bestemmer deg for å melde deg inn. For å bli medlem må du kjøpe medlemskort på Servicetorget i Asker. Du må fremvise dokumentasjon på at du mottar en form for ytelse fra NAV (f.eks. sykemelding, utbetalingsblankett, vedtak e.l.) for å kunne kjøpe medlemskort.

Egenandel: Tren så mye du vil for kr. 300,- per halvår.

 

Kontakt oss

Timeplan

 

Aktiv på Dagtid i Asker er et samarbeid mellom Akershus idrettskrets, Asker idrettsråd og lokale idrettslag, NAV og Asker kommune.

Idrettsforbundet Akershus idrettskrets Akershus Fylkeskommune
Go to top